Efekty

WPŁYW TRENINGU EMS NA SYLWETKĘ I DOLEGLIWOŚCI PLECÓW

 

 

Badanie 1

 

W jednym z badań 134 ochotników (102 kobiet i 32 mężczyzn) o średniej wieku 42,5 lat,przebadano z uwzględnieniem wieku i płci przed i po okresie sześciu tygodni treningu EMS.Badanie trwało 6 tygodni. W tym czasie przeprowadzono 12 treningów z częstotliwością dwóch  sesji tygodniowo. Po treningach wykazano:
 

Wyniki

 • 86,8% badanych zauważyło pozytywne efekty kształtowania ciała
  • Wśród kobiet, w grupie treningowej, obwody ciała uległy znacznemu zmniejszeniu, w klatce piersiowej (-0,7 cm), w udach (-0,4 cm), talii (-1,4 cm) i biodrach (-1,1 cm). 
  • Wśród mężczyzn zmalały one w talii (-1,1 cm) przy jednoczesnym wzroście obwodu ramion (+1,5 cm), klatki piersiowej (+1,2 cm) i ud (+0,3 cm)
 • 82,3% badanych zauważyło zmniejszenie bólu pleców
 • 29,9% przestało odczuwać jakiekolwiek objawy bólu pleców
 • 40,3% uczestników przed badaniem uskarżało się na przewlekły ból pleców, po zakończeniu badań liczba ta spadła do zaledwie 9,3%
 • 90% badanych odnotowało widoczną poprawę jędrności i napięcia skóry
 • wytrzymałość fizyczna wzrosła o 69,3%

Wnioski

Ogólny trening EMS stanowi skuteczny sposób na zmniejszenie bardzo częstych problemów z nietrzymaniem moczu oraz dolegliwości pleców. Wzrost siły jest podobny, a pod pewnymi względami przewyższa doświadczenia z konwencjonalnych treningów. Pozytywny aspekt modelowania sylwetki i poprawy nastroju dotyczy mężczyzn i kobiet ze wszystkich grup wiekowych. W ten sposób trening ogólny EMS jest skuteczną formą ćwiczeń, która trafia do szerokiego spektrum grup docelowych.

Bibliografia:

(VATTER, J., Uniwersytet w Bayreuth, 2003; publikacja AVM Verlag, Monachium 2010).

 

Badanie 2

 

W badaniu 49 ochotników z bólami pleców o średniej wieku 47 lat wzięło udział w trwającym 5 tygodni badaniu, w którym oceniano wpływ treningu EMS na dolegliwości pleców. Po 10 treningach (2 treningi w tygodniu) zaobserwowano:
 

Wyniki

 • 88,7% uczestników zaobserwowało znaczne zmniejszenie dolegliwości pleców
 • 38,8% badanych zaobserwowało całkowite ustapienie bólu pleców
 • 75,5% zaobserwowało poprawę samopoczucia
 • 69,4% odczuło wzrost sił witalnych
 • 57,1% mężczyzn i 85,7% kobiet zauważyło poprawę stabilność ciała
 • 75,5% czuło się bardziej zrelaksowanych po ćwiczeniach.

Wnioski

Ogólny trening EMS całego ciała bardzo skutecznie eliminuje dolegliwości pleców. Impuls elektryczny wyraźnie angażuje nawet głęboko położone partie mięśni, które podczas konwencjonalnych metod pobudzane są z trudnością. Specjalny trening całego ciała EMS charakteryzuje się oszczędnością czasu, wysoką skutecznością i dalekosiężnymi pozytywnymi skutkami dla zdrowia. Równocześnie osiągane są cele terapeutyczne i prewencyjne.

Bibliografia:

BOECKH-BEHRENS, W.-U. / GRÜTZMACHER, N. / SEBELEFSKY, J., nieopublikowana rozprawa, Uniwersytet w Bayreuth, 2002.

 

Badanie 3

 

W badaniu wzięło udział 30 kobiet po menopauzie z wieloletnim doświadczeniem treningowym. Podzielono jest losowo do grupy kontrolnej, która trenowała na starych zasadach, oraz do grupy, która korzytstała z treningu EMS.Treningi EMS odbywały się co 4 dni, a ponadto, dwa razy w tygodniu uczestniczki odbywały trening siłowy i wytrzymałościowy. Najważniejsze dane antropometryczne (waga, rozmiar, procent tkanki tłuszczowej, obwodu talii, itp.) zostały ustalone wraz z tempem metabolizmu.
 

Wyniki

Skumulowana wartość grubości fałdu skórnego odmierzającego procentową zawartość tkanki tłuszczowej w ciele zmniejszyła się znacząco w grupie wykonującej trening EMS o 8,6% , w porównaniu do niewielkiego, nieznacznego wzrostu w grupie kontrolnej (1,4%). Różnica według badaczy okazała się istotna ze statystycznego punktu widzenia. Obwód talii jako kryterium otyłości brzusznej istotnie zmalał w grupie EMS o -2,3%

Wnioski

Podsumowując, wykazano poprawę parametrów funkcjonalnych, takich, jak maksymalna siła i szybkość, przy równoczesnym występowaniu korzystnych efektów zdrowotnych dla składu ciała. U tej grupy wysportowanych kobiet po menopauzie stwierdzono również wysoki poziom akceptacji treningu EMS. Pomijając zatem aspekt skuteczności, można mieć pewność co do tego, że przedmiotowa metoda treningu będzie stosowana.

Bibliografia:

KEMMLER, W. / BIRLAUF, A. / VON STENGEL, S., Uniwersytet w Erlangen- Norymberga 2009.

 

WPŁYW TRENINGU EMS NA WZROST SZYBKOŚCI

 

 

 

W badaniu wziało udział 80 studentów kierunków sportowych, których podzielono na dwie równe grupy. Jedna z nich prowadziła klasyczny trening na przyrost szybkości. Druga grupa korzystała z nowoczesnego treningu EMS. Treningi odbywały się 2 razy w tygodniu przez okres 4 tygodni. Badania początkowe i końcowe przeprowadzono przed i po treningu, przy użyciu diagnostycznych maszyn siłowych przed i po treningu oraz po dwutygodniowym okresie regeneracji. Dynamikę mierzono za pomocą wydajności (siła x prędkość) z 40% i 60% dodatkowym obciążeniem pod różnym kątem.
 

Wyniki

W grupie EMS znacząco poprawiła się szybkość. Zmierzona prędkość wzrosła o około 30%!! Znacznie więcej niż przy użyciu innych klasycznych metod (16-18%). Jest to spowodowane bezpośrednią kontrolą EMS nad szybko-reagującymi włóknami mięśniowymi. Połączenia klasycznych i nowoczesnych metod treningowych mogą stworzyć nowe, obiecujące konfiguracje bodźców. Na uwagę zasługują jednak długotrwałe efekty ogólnego treningu ciała EMS, największa poprawa wydajności ujawnia się bowiem po dwutygodniowym okresie regeneracji.

Wnioski

W porównaniu z różnego rodzaju treningami w celu zwiększenia siły i szybkości oraz dynamiki całego ciała wykazano, że trening EMS jest wysoce skuteczną metodą szkolenia. Trening całego ciała EMS był jedyną formą treningu, który był w stanie poprawić maksymalne osiągi sportowe w zakresie szybkości poruszania się. Ponadto wyraźne długoterminowe skutki otwierają nowe możliwości w periodyzacji treningu. Dokładnie dobrana częstotliwość treningu EMS wspólnie z dynamicznym wykonywaniem ruchu stanowi obiecujące połączenie treningu siłowego i szybkości.

Bibliografia:

Speicher, U. / Nowak, S. / Schmithüsen J. / Kleinöder, H. / Mester, J., Niemiecki Uniwersytet Sportowy w Kolonii 2008, opublikowano między innymi w „Medical Sports Network” 04/2008.

Jak dojechać

© 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. design by : LEMONPIXEL.pl